RADIO VOCATIV

marți, 2 aprilie 2013

Îngerii din Moscopole. Exilul - autor Catia Maxim - cronică eveniment


,,… fără a fi o specialistă în istorie, mi-am dorit să aduc în atenţia  cititorului de limbă aromână şi a celui de limbă română câteva întâmplări şi evenimente ce-au răscolit  Balcanii în perioade mai mult sau mai puţin îndepărtate. Ele încă fac să sângereze  şi astăzi  răni nevindecate. ‘’ (Catia Maxim) 

Joi, 28 martie 2013, la Garlic Pub, Bucureşti,  a avut loc lansarea romanului ,,Îngerii din Moscopole. Exilul’’, autor  Catia Maxim, Editura Tracus Arte.

Au luat cuvântul  domnul  Ioan Cristescu,  editorul  Tracus Art, Cornelia Maria Savu, poet,  jurnalist, critic,  Aurica Piha, membră a  Societăţii Culturale Aromâne. 

Domnul Ioan Cristescu deschide  evenimentul afirmând despre  romanul ,,Îngerii din Moscopole. Exilul’’: ,,Am ales să public cartea Catiei Maxim din două motive: în primul rând pentru că avem nevoie de roman istoric ... care înseamnă  documentare, pasiune pentru subiect,  înseamnă cunoaşterea istoriei foarte bine, ... etnologie,  folclor,  mentalitate;  în al doilea rând, Catia Maxim este un autor consacrat şi mi-a dovedit,  încă de la primul roman pe care l-am pubicat- ,,Între timpuri’’ – până la primul volum - ,,Îngerii din Moscopole’’ - că stăpâneşte arta prozei ... o proză foarte bine documentată şi foarte bine condusă...’’.  În continuare subliniază faptul că cel mai important lucru al unei naţii este să aibă onoare, iar  Catia Maxim a surprins foarte bine această tipologie a onoarei   aromânilor.


Doamna Cornelia Maria Savu  vorbeşte despre romanul istoric revenit în actualitate şi subliniază faptul că, deşi nu  este istoric, Catia Maxim reuşeşte, printr-o documentaţie bine pusă la punct,  să aducă prin  cartea sa  istoria unei colectivităţi, a unor oameni care trebuie să-şi dovedească trecutul,  să-şi dovedească faptul că există.  Mai aminteşte despre distrugerea  oraşului Moscopole şi  exilul oamenilor de acolo,  spunând că faptele  relatate în cele două romane,  reprezintă o  foarte bună priză la istorie la document. ,, ... Catia Maxim încearcă să fie prozatorul, autorul obiectiv,  care să nu ocolească momente spinoase ale istoriei neclarificată până astăzi, în totalitate, chiar de specialişti ...se remarcă  ideile nobile, acelea de păstrare a identităţii, de a fonda o asociaţie care să vorbească lumii despre tragedia de la Moscopole păstrând  vie istoria armânilor  în lume ... cartea Catiei Maxim este  un roman cu deschidere , un roman cu final deschis, cum ar zice Umberto Eco,  este o lectură plăcută,  a cărei continuare o aştept  cu  foarte mare interes’’.  Cornelia Maria Savu încheie prin a felicita autoarea  pentru reuşita  romanului.

Aflăm de la doamna Aurica Piha, jurnalist  şi membru al Societăţii Culturale Aromâne,  că - ,,Îngerii din Moscopole. Exilul’’ - este o continuare a cărţii lansate în urmă cu un an,  un sacrificiu, o poveste de dragoste despre doi tineri care mor pentru vatra lor. Dumneaei  aminteşte despre  semnificaţia ,,Cârligului Latinesc ’’ aflat pe coperta romanului, creaţie aparţinând artistului aromân, sculptorul  Mihai Tugearu.  Ne vorbeşte despre armânii din Moscopole, oraş  spulberat de ienicerii lui Ali Pasha care  şi-au păstrat tradiţia, obiceiurile,  muzica, anumite expresii, etnografie,  port,  tot ce ţine   de rădăcinile unui popor puternic  ce  renaştere prin însăşi istoria sa, un popor care din cauza războaielor balcanice s-a risipit în patru state : Serbia, Grecia, Bulgaria şi Albania.  


Catia Maxim citeşte un fragment din romanul său, după care mulţumeşte tuturor celor  de la Societatea Culturală  Aromână care au ajutat-o cu documente, cărţi şi alte materiale necesare în realizarea romanului .
Am ascultat cu plăcere cântecele interpretate de un ansamblu  armânesc, melodii  specifice comunităţii depre care tocmai am aflat câteva lucruri frumoase.  Abia aştept să citesc romanul,  pentru a descoperi mistere  despre tradiţia şi istoria acestor  oameni paşnici şi frumoşi,  alături de care convieţuiesc de când mă ştiu.
Catiei Maxim îi doresc  inspiraţie şi pentru  noul roman, cititori mulţi! 

 

O carte, odată scrisă,
Nu produce imunitate la scris.
Te vei îmbolnăvi de microbul
Cărţii următoare.
Şi tot aşa...
Ca o veşnică stare de gripă,
Cu un milion de rădăcini
De microbi.
(Marin Sorescu - Bolnavi de carte)

Bine punctat ...escule!

Share |