RADIO VOCATIV

duminică, 17 iunie 2012

TAINELE POEZIEI

Poezia, în antichitate , a fost percepută ca fiind expresie a puterii creatoare, in greacă poiesis însemnând ,,creaţie,,. 
A fost considerată mimesis , adică imitaţie a realitaţii , o copie a lumii obişnuite, ea însăşi fiind o umbră a umbrelor, o replică a lumii ideilor, a absolutului, cum era văzută de Platon. 

În timp se impune poezia ermetică, o comunicare lirică prin care sunt exprimate emoţii. 

Să parcurgem rapid evolutia poeziei româneşti. 
Prima realizare poetică de excepţie din literatura noastră poate fi considerat poemul de meditaţie filosofică ,,Viaţa lumii,, scris de Miron Costin. 
Primii nostri poeţi sunt Văcăreştii. 

Paşoptismul 

1840 este anul apariţei revistei ,,Dacia literară,,reprezentând momentul de răscruce in cultura românească,având în prim plan orientarea spre romantism,stimulând creaţia originală.Vasile Cârlova este primul poet paşoptist,care lasă frâu liber sensibilitaţii,îndemnând la renaştere naţională. Alţi reprezentanţi de seamă ai paşoptismului:I.Heliade Rădulescu,Grigore Alexandrescu,Vasile Alecsandri,Dimitrie Bolintineanu, Andrei Mureşanu etc. 

Perioada marilor clasici 

Titu Maiorescu exprimă ideea că ştiinţa prezintă adevărul şi poezia frumosul. 
Lirica eminesciană a reprezentat momentul de schimbare a poeziei româneşti.Original -aduce ca noutate lirica erotică în mai multe ipostaze,filosofică şi istorică.Interesant este şi modul în care transfigurează folclorul în poezia sa :,,Mai am un singur dor,,-,,Revedere,,-,,Ce te legeni...,, 

Posteminescianismul 

După Eminescu s-au impus printr-o nouă tonalitate poeţi ardeleni,lansând o tematică rurală.S-au remarcat prin operele sale ce aduc o nota de prospeţime şi originalitate G. Coşbuc, Al. Vlahuţă,Octavian Goga, St.O.Iosif. 

In anii '20 ,Eugen Lovinescu a reaşezat valorile, demitizând imaginea acestor poeţi. 


Simbolismul 

Alexandru Macedonski este primul poet simbolist, teoritician al acestui curent .Cel mai reprezentativ este G.Bacovia.I se alătură şi N. Labiş,Ion Minulescu ,Dimitrie Anghel etc. 


Modernismul 

Eugen Lovinescu , prin revista ,,Sburătorul,, işi propune să cultive o lirică de atmosferă,care să depăşească lirismul subiectiv al sec. XIX-lea.În paginile revistei semnează nume mari ale literaturii noastre: 
Ion Barbu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi. 

Tradiţionalismul 

Tradiţionalismul este orientarea literară ce consideră valorile trecutului superioare celor moderne.Poeţii colaboratori ai revistei renumite ,,Gândirea,, îmbină tradiţionalismul cu influenţel moderniste.Scriitori de seamă:Nichifor Crainic, Lucian Blaga,Ion Pillat, Vasile Voiculescu, Aron Cotruş etc. 


Neomodernismul 

Cel care a deschis reafirmarea lirismuui autentic a fost Nicolae Labiş. 
Nichita Stănescu reconstruieşte limbajul poetic şi schimbă lirica reflexivă, aşa cum se constată mai ales în volumele Necuvintele, În dulcele stil clasic.Un alt nume al acestei generaţii a fost Marin Sorescu a cărui poezie ironică s-a impus.Ana Blandiana a evoluat spre un ton grav , abordând problemele vieţii morale şi sentimentale.Alte nume remarcabile :Ioan Alexandru, Cezar Baltag, Adrian Paunescu. 
Generaţia anilor +70 are orientări eterogene regăsindu-se prin poeţi ca: Leonid Dimov ,Emil Brumaru, Mircea Dinescu. 

Postmodernismul
 

Este orientarea literară care încearcă să ironizeze actualitatea utilizând valenţele jocului sau ale parodiei.Poezia generaţiei ,,Cenaclului de luni(,,înfiinţat în 1977 si condus de Nicolae Manolescu)este o poezie unitară si coerentă,nonconformistă.Reprezentantde seamă Mircea Cărtărescu. 
Alte nume cu rezonantă:Traian T.Coşovei,Matei Vişniec etc. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Share |